De Klinge - N-spoor

Naam van de baan: DE KLINGE - N-SPOOR
Onderwerp: Klingspoor
Schaal: N - 1/160
Tijdperk: III
Besturing: Statisch diorama

KLINGSPOOR - EEN EXTERNE OPDRACHT VOOR msc HET SPOOR vzw

Na de bouw van de maquette Sint-Gillis-Waas, werd deze tentoongesteld gedurende enkele maanden ter gelegenheid van 150 jaar spoorweg Mechelen-Terneuzen.
De opdracht hierbij was om de omgeving van het station zo werkelijkheidsgetrouw weer te geven, anno 1948. Deze opdracht werd met veel succes volbracht.
Tijdens deze tentoonstelling werden wij gecontacteerd door een andere vereniging, die ons vroeg om een maquette te bouwen van het station van De Klinge, tegen de grens met Nederland.
Het station van De Klinge was destijds een enorm groot station, met vele gebouwen, waaronder een hele afdeling met quarantaine gebouwen voor vee (koeien en paarden) die de grens overkwamen, en als dusdanig een tijd in quarantaine moesten verblijven.
Na een aantal gesprekken over de wensen en mogelijkheden, namen wij ook deze uitdaging aan.
DE OPDRACHT:
Bouw een maquette, op een beperkte oppervlakte, waarbij de verschillende gidsen hun verhaal kunnen vertellen over de geschiedenis van de spoorweg van De Klinge, van vroeger tot nu.
DE MAQUETTE:
Aangezien we slechts een beperkte oppervlakte mochten gebruiken, opteerden we om deze maquette te bouwen in schaal N, 1/160 dus. Een extra uitdaging, want we hadden nog niet erg veel ervaring in zelfbouw in deze schaal. Maar aangezien we geen uitdaging uit de weg gaan, en in elke uitdaging een opportuniteit zien ( de uitgangsfilosofie van msc HET SPOOR vzw), gingen we aan de slag.
Opzoekingen in historische werken, bezoeken bij heemkundige kringen uit de omgeving, gesprekken met de lokale “senioren”, bibliotheken en Mr. Google leverden ons al heel wat bruikbare info op.
Ter plaatse konden we weinig achterhalen, want naar goede Belgische gewoonte werd alles reeds lang geleden afgebroken.
We kwamen er al snel achter dat er een tiental gebouwen op de site hoorden. Een groot station, een bijgebouw, een douaneloods, want op de grens gevestigd, verschillende quarantaine loodsen, een watertoren, een onderhoudswerkplaats voor locomotieven, een acetyleengebouw, kortom … een gevulde maquette.
Omdat het niet mogelijk was om alles op werkelijkheid naar schaal te bouwen, dienden we de nodige compromissen in te calculeren. De grootte van de gebouwen hielden we volgens de realiteit, de afstanden tussen de gebouwen werd wat gereduceerd tot het op aanvaardbare manier op de maquette paste.
We konden ons ook niet tot een bepaald tijdperk, want de gidsen hadden ons een aantal “onderwerpen” opgelegd, die zich in verschillende tijdperken afspeelden. Zo springen we van Wereldoorlog I naar Wereldoorlog II, zo verder tot de late vijftiger jaren.
Het werd dus even puzzelen en proberen om alles op een geloofwaardige manier tot een geheel te verweven, maar dat is ons toch aardig gelukt!
Zo moest er de “dodendraad” in verwerkt worden. Tijdens WO I plaatsten de Duitse bezetters een dodendraad, drie rijen draad, waarvan de middelste onder hoogspanning stond. Maar ook hier vond de lokale bevolking een oplossing om toch in het toen neutrale Nederland terecht te komen, u merkt het op de maquette.
In een ander hoekje, en gesitueerd in de jaren vijftig, merk je een dieplader waarop een ketelwagen werd geplaatst. Een trekker van de firma STOOP trekt deze wagon tot bij de bestemmeling. Deze wagons waren geladen met bijzonder gevaarlijke producten, en stonden soms weken lang afgesteld op het station.

Haaks hierop (tijdsgewijs) staat een Poolse tank uit WO II, ook hier is een heel verhaal aan gekoppeld. Deze Poolse tank heeft tijdens WO II de kerktoren van Hulst afgeschoten. Hier deden de Duitsers hun waarnemingen naar de Belgische grens, dus dat moest verhinderd worden.
Verder staat er pal voor het station een zeer moderne overkoepeling. Dit is een herkenningspunt van de huidige situatie, zo kunnen de bezoekers zich oriënteren op en rond de maquette.
Van de huidige situatie is er op de maquette niet veel meer te merken. Enkel het hotel op de hoek, de overkapping en het gebouw annex café, waar deze maquette permanent zal worden opgesteld, zijn nog in real life te bewonderen. Al de rest is verdwenen!
Op de maquette werden ook alle gebouwen voorzien van LED verlichting, zodat de gidsen en de bezoekers de desbetreffende gebouwen kunnen vinden.
Alle gebouwen zijn in 3D geprint, en geschilderd naar de werkelijkheid.
Verder vind je op de maquette ook nog verschillende spoorornamenten terug zoals een laadmal, een uitkijkstoel voor de douane, waarbij de douaniers vanop een hoogte in de open wagons konden kijken om te zien of er geen smokkelwaar verborgen was.
Ook de plaatselijke brouwer maakte gebruik van het spoor. De bierbakken werden per spoor vervoerd, alweer een ander tijdperk (jaren zestig) maar ook te vinden op deze maquette.
Wij hebben getracht om al deze verschillende tijdperken in elkaar te laten vloeien om tot een aanvaardbaar geheel te komen. Al zeg ik het zelf, het is ons toch weer aardig gelukt.
Vanaf mei 2022 staat deze maquette permanent tentoongesteld op de site KLINGSPOOR in De Klinge.

De dieplader van de firma STOOP met ketelwagon met gevaarlijke stoffen:  

 

De stootblokken werden geprint met de resine-printer, geschilderd en vervuild.

 

Klik op onderstaande foto('s) om de fotogalerij te openen.