Historiek

Bijna veertig jaar actief. En het gaat harder dan ooit!

September 1983 was een heuglijke maand voor zeven treinliefhebbers.

Een nieuwe treinclub werd geboren in het Oost-Vlaamse Hamme. Dit ging gepaard met enkele problemen: geen lokaal, geen centen ... en toch waren we vast besloten er iets van te maken. Onder de stuwende kracht van de heer André Vercauteren, een persoon wiens naam klinkt als een klok in de treinwereld, konden we starten met een paar duizend franken. Een paar weken later hadden wij reeds een klein lokaaltje kunnen bemachtigen en daar begon onze hobby pas echt. Dat de oprichters mensen waren die wisten wat ze wilden getuigt het volgende: 5 maanden later zou er een eerste tentoonstelling komen. De tentoonstelling was een echt succes alsook een ware overrompeling. Niet minder dan 300 bezoekers daagden op. Opdat ogenblik besefte het bestuur dat er dringend moest uitgekeken worden naar een grotere locatie.

Het was André Saerens die op heel korte termijn de heuglijke mededeling kon doen dat de club zou verhuizen naar het station van Sint-Niklaas. Daar werden we onmiddellijk geconfronteerd met de NMBS die vroeg in samenwerking met het station een tentoonstelling te organiseren. Het was een succes, we hadden een eerste zware proef doorstaan.

In het station werden verschillende H0 banen gebouwd, verbouwd en verfijnd. Alle tentoonstellingen trokken steeds veel bezoekers, en telkens enkele nieuwe leden.
Helaas kregen wij in 2000 te horen dat het stationsgebouw volledig zou worden verbouwd, en dat er geen plaats meer was voor onze vereniging! Paniek, wat nu?

Een oplossing was, mede door een van onze leden, snel gevonden! Op nog geen 100 meter van het station konden wij meteen twee schoolgebouwtjes inpalmen. Na de nodige herstelwerken aan het gebouw konden wij alweer beginnen met het bouwen van (alweer) nieuwe modelbanen. We begonnen ook met modulaire banen, die op verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland te bezichtigen waren. Zo waren er onder andere “Kapelleke in den Bos”, “Tamise-Steindorf”, de trambaan “Maredval”, “Eperon d’Or” te bezichtigen.

Onze jaarlijkse tentoonstelling mocht rekenen op vele bezoekers, en alweer nieuwe leden. Het groeiend aantal leden bracht echter een ander probleem naar boven. Wij hadden enkel onze H0 gelijkstroombanen! Nieuwe en bestaande leden hadden echter ook andere interesses, in andere schalen en systemen! Helaas hadden wij niet de plaats om aan de verzuchtingen tegemoet te komen. In 2013, na enkele bestuursvergaderingen waarop dit probleem steeds duidelijker werd, was de beslissing genomen, VERHUIZEN!!!

Een nieuwe zoektocht naar een nog groter lokaal werd aangevat, en wonder boven wonder werd nog diezelfde maand een geschikt lokaal gevonden, en ook weer in de nabije omgeving! Een oude textielfabriek, met een ruimte van meer dan 600 vierkante meter, werd geschikt bevonden. Dus in plaats van modelbanen te bouwen, werden de handen uit de mouwen gestoken en gingen de leden van MSC HET SPOOR aan het werk in het nieuwe lokaal. En er was wel wat werk te doen! Nieuwe ramen, nieuwe elektriciteit, toiletten bouwen, en dan de “binnenhuisinrichting”. Onze bar moest groter, op maat van het ondertussen bereikte ledenaantal van zeventig (70!) mensen! Dus een grote toog, en een groot aanbod aan dranken!  Warm en koud, straf en minder straf!

Oktober 2013 waren de werken achter de rug en met een grote receptie werd het nieuwe lokaal officieel ingehuldigd in aanwezigheid van burgemeester en stadsbestuur van Sint-Niklaas. Inmiddels maakt onze vereniging ook deel uit van de Cultuurdienst van Sint-Niklaas. Vanaf begin 2014 werden de modelbouwactiviteiten hervat. Omdat wij nogal gekend zijn voor vernieuwing van onze modelbanen, werd dan ook meteen beslist om alle bestaande banen richting containerpark te verwijzen. Enkel onze mooie stoombaan werd gedeeltelijk mee verhuisd. Er werd onder de leden een enquête gehouden die peilde naar de wensen en verlangens van onze leden. Dit resulteerde in niet minder dan tien (10!!!) nieuwe modelbanen. En dit meteen ook in zowat alle gangbare schalen binnen de modelbouw.

Beginnende van spoor N (schaal 1/160), over spoor H0 (schaal 1/87) in verschillende systemen en spoorbreedtes (smalspoor, tramspoor), naar spoor 0 (schaal 1/45) tot spoor 1 (schaal 1/32).

Dus meteen is onze club bij de koplopers die alle gangbare schalen aanbieden. Een mooie tegemoetkoming naar onze trouwe leden, die op hun beurt meteen de koe (of de trein) bij de horens vatten, en via verschillende werkgroepen meteen een tiental projecten opstartte. Onder deze projecten zijn alweer enkele nieuwe modelbanen die binnenkort op de verschillende tentoonstellingen in binnen- en buitenland te bezichtigen zullen zijn.

27 maart 2018, een belangrijke datum in de historiek van MSC Het Spoor:

Een kleine 4 jaar nadat we intrek namen in ons nieuw lokaal, kwam ons gebouw, aanliggende garages en herenhuis te koop te staan. De vrees om mogelijks opnieuw te moeten verhuizen sloeg toe. Want een nieuwe eigenaar, zou andere wetten betekenen. Om dit mogelijk scenario te voorkomen kwam het idee om ons gebouw te kopen. Na bijna een jaar van plannen, rekenen, ... werd de beslissing genomen om ons lokaal te kopen. Op 27 maart 2018 werd MSC Het Spoor vzw de trotse eigenaar van zijn eigen lokaal. Vanaf heden is er dus geen schrik meer om onze modelbanen te moeten verzagen of verhuizen. Geen twijfel meer bij het plannen en bouwen van alweer een nieuwe modelbaan!

Na bijna 40 jaar hebben we nu een immens groot lokaal, meer dan 120 actieve leden, en is de naam "msc Het Spoor vzw" een begrip geworden bij vele modelbouwers.

Waarop wacht u nog om u aan te sluiten???