Steunend lid worden van onze vereniging ?

Er zijn mensen die beweren dat onze hobby enkel voor "oude grijze mannen" zou zijn, of die beweren dat onze hobby een "uitstervend" iets zou zijn. Dat moeten wij toch wel stevig tegenspreken, en met de nodige bewijzen!  De laatste jaren heeft onze vereniging een enorme groei gekend, en zeker niet vanuit de buurt rond Sint-Niklaas, maar ver, en zéér ver daarbuiten, en de constante aangroei en interesse voor onze jeugdwerking, dat wij momenteel een aanpassing hebben gemaakt in onze ledenwerving. 

Wie lid wenst te worden dient zich eerst in te schrijven als "Steunend lid", en kan bij inschrijving op de wachtlijst komen voor "actief lid", op uw aanvraag. Na drie maanden als "steunend lid" kan u dan overstappen op een "actief lidmaatschap", zo krijgt u, en onze vereniging, de kans om elkaar wat beter te leren kennen. mensen die écht iets willen bijleren, meewerken aan onze vele projecten, en een actieve bijdrage kunnen/willen leveren, kunnen dan toch nog als "actief lid" toetreden.

Msc HET SPOOR vzw werkt ook aan een tiental modelbanen tegelijk, van spoor N, schaal 1/160 naar spoor H0 schaal 1/87, H0m  schaal 1/87, over spoor 0, schaal 1/45 tot en met spoor 1, schaal 1/32. Dus de meest courante schalen komen hier allemaal aan bod.

Elke modelbaan is een “Werkgroep”, en de werkgroepen variëren erg qua deelnemers.

Zo kan er op een “drukke” dinsdag avond makkelijk zestig tot zeventig leden “actief” aan het werk zijn, en zit de vrije ruimte en mogelijkheden tot werken op een saturatiepunt. Ook onze workshops (minimaal twee per maand) zitten overvol met leden!

Om deze reden proberen we de instroom van nieuwe mensen wat te temperen. In januari wanneer de lidgelden moeten worden vernieuwd, zullen we zien of, en hoeveel, leden onze vereniging wensen te verlaten. Dan krijgen wij ook zicht op nieuwe vrije plaatsen, en deze kunnen dan ingevuld worden door mensen die reeds op de wachtlijst staan om van “steunend lid” naar “volwaardig lid” over te stappen, voor zij die dat wensen.

Wij schrijven momenteel dus twee soorten “steunende” leden in: mensen die bewust kiezen voor een steunend lidmaatschap en niet de intentie hebben om mee te werken aan de vele modelbanen of activiteiten, maar enkel willen toekijken, de sfeer en werking passief beleven, rondkijken enzomeer. Ook welkom uiteraard!

En dan zijn er de andere steunende leden die zich als "steunend lid" inschrijven met de intensie om zo snel mogelijk over te stappen naar een volwaardig en actief lidmaatschap om zodoende mee te kunnen werken aan de modelbanen en deelnemen aan workshops en bouw-activiteiten.

Dus een van beide keuzes zal u zelf moeten maken bij uw inschrijving als steunend lid!

Mensen die steunend lid willen worden en wensen door te gaan naar volwaardig werkend lid, komen zodoende op een wachtlijst te staan, en zullen in de nabije toekomst dan van steunend lid naar actief lid kunnen overgaan, in functie van de vrije plaatsen.

Maar deze “wachtperiode” biedt natuurlijk wel andere opportuniteiten. Als steunend lid kan u alvast rondkijken, kennis maken met de vele leden, uitkijken welke schaal, welke modelbaan of werkgroepen (want het mogen er gerust meerdere zijn) uw voorkeur wegdragen. U kan de werking, de bouw en de planning van dichtbij volgen. Dit alles is een perfecte voorbereiding op uw toekomstig “actief” lidmaatschap. En het geeft u ook voldoende tijd om voor uzelf een keuze te maken in systeem of schaal, mocht u deze nog niet gemaakt hebben.

Een ander hekel punt zijn onze welgekende WORKSHOPS, lessen over allerlei onderwerpen over onze hobby, gegeven door onze eigen leden, aan onze eigen leden. Als steunend lid kan u daar aan deelnemen, zij het met een kleine financiële tussenkomst, en na de inschrijvingen van onze actieve leden, want de volwaardige leden betalen uiteraard meer lidgeld, waarin ook gratis deelname aan onze opleidingen vervat zit! Omdat er erg veel vraag was van de steunende leden, en dan vooral zij die wensen door te groeien naar een volwaardig actief lidmaatschap, hebben wij voor deze oplossing geopteerd.

Op deze manier zetten wij toch geen volledige of definitieve ledenstop om toe te treden tot onze dynamische vereniging. Dus inschrijven is nog steeds mogelijk, zij het dan als “steunend lid” en met enige vertraging als “actief lid” in functie van de vrijgekomen plaatsen.

Hebt u interesse, stuur ons zeker een berichtje via ons “contact-formulier” voor meer info of breng eens een vrijblijvend bezoekje aan ons lokaal, liefst even op voorhandje een berichtje van uw komst naar info@msc-hetspoor.be aub.

Wens je later toe te treden als “volwaardig lid”, dan kan je inschrijven op een wachtlijst zodat u na verloop van tijd kan aansluiten als volwaardig lid.           

                                                                                          

STEUNEND LIDMAATSCHAP:

Als u al dat geweld eerder wat van op afstand (de bar) wil bekijken, en u niet echt actief wenst mee te werken, dan is een steunend lidmaatschap misschien iets voor u? 

Heb je weinig tijd, woon je te ver (?) of wil je gewoon onze vereniging steunen uit sympathie, dan kan je ook steunend lid worden van msc HET SPOOR vzw. Voor 50,-€ per jaar kan je genieten van de vele voordelen van onze vereniging, en word je constant op de hoogte gehouden van alle activiteiten, groepsaankopen, evenementen, uitstappen, enzomeer.

Je kan als steunend lid echter niet actief meewerken aan de vele projecten, ook niet rijden met uw eigen materiaal op onze rijdagen, niet deelnemen aan de vergaderingen van de werkgroepen, en uiteraard heeft u geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Verder heb je wel een flink aantal voordelen, en veel waar voor je geld. Je krijgt gratis toegang tot alle evenementen die door msc HET SPOOR worden georganiseerd, zoals MOBEXPO, clubtentoonstelling, ruilbeurzen, uitstappen, enzomeer. Je kan ook genieten van de voordelen van onze groepsaankopen van treingerelateerde materialen, zoals nieuw uit te komen modellen, bouwmaterialen (bv. Plasticard, polystyreen, forex, Slaters, enzomeer)

Als steunend lid ben je natuurlijk beperkt in bepaalde activiteiten binnen onze vereniging, maar het biedt u alvast erg veel opportuniteiten, zoals gratis toegang op onze evenementen, de groepsaankopen van onze vereniging, toegang tot de “leden-pagina’s” op onze website, en constant toegang tijdens de openingen van ons lokaal.                                                                                                             

Mocht u interesse hebben in een “steunend lidmaatschap”, en wat dat exact inhoudt, stuur even een mailtje naar  info@msc-hetspoor.be  en wij zenden u de lijst met de voorwaarden.

LIDGELD VOOR HET WERKINGSJAAR 2024 is vastgelegd op  50,-€ voor steunend lid  en  130,-€ voor actief lid.

 

Gegevens

Bericht

Anti-robot verificatie

* verplichte velden