Info

Al meer dan 37 jaar actief!

Anno 2021 bestaat onze vereniging uit een 100-tal leden, welke dit jaar de 38e verjaardag van de club vieren. Elke dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 tot ??? uur, en ook elke eerste zaterdag van de maand van 10.00 tot 17.00 uur, is de club toegankelijk voor alle leden.

Ons lokaal is gevestigd aan parking Zwijgershoek in Sint-Niklaas, naast het stedelijk museum SteM (de witte deur, links achteraan de parking, naast het museum).

Door de veel grotere ruimte die we in ons nieuw lokaal beschikbaar hebben, ruim 600 m², is er ook een zeer groot aantal banen bijgekomen. Waar wij vroeger enkel H0 en gelijkstroombanen hadden, kunnen wij nu onze leden een bijzonder ruim aanbod bieden, gaande van spoor N (schaal 1/160), over H0 (schaal 1/87) in wissel- en gelijkstroom, H0 Fine Scale (exact op 1/87), H0m smalspoor (1/87), 0-spoor (1/45) tot spoor 1 (1/32). Momenteel wordt er aan zo’n tiental nieuwe modelbanen gewerkt, hard gewerkt!  Grote en kleine banen, analoge en digitale banen, gelijkstroom- en wisselstroom.

Door deze uitbreiding van schalen is ons ledenaantal enorm gestegen. Waar wij ooit constant draaiden rond de dertig leden, zijn wij anno 2020 met ruim honderd leden. Al deze mensen zijn bijzonder actief bezig aan het bouwen van een tiental nieuwe modelbanen, op alle voornoemde schalen. Dus wij kunnen ongetwijfeld stellen dat alle leden zich in onze club kunnen uitleven in een of meerdere schalen en systemen van hun voorkeur.

MSC Het Spoor in het kort:

De eerste dinsdag- en vrijdagavond van de maand is er rij-avond. De leden brengen dan hun treinen en wagons mee en er worden allerlei treinsamenstellingen gemaakt en gereden. Iedereen kan de verschillende banen bedienen als hij dit wenst. De andere avonden wordt er voornamelijk gewerkt, dit zowel aan bestaande banen, het plannen en uitwerken van nieuwe projecten en aan het onderhoud en vervaardigen van rollend materieel.

Om dit alles in goede banen te leiden zijn er binnen onze club werkgroepen gevormd. Zo heeft elke baan zijn werkgroep. Binnen deze specifieke werkgroepen worden de beslissingen genomen van de bouw en afwerking van de respectievelijke baan. Andere werkgroepen houden zich bezig met andere taken die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan een bepaalde baan (feestcomité, sponsoring, organisatie tentoonstelling, enz.)

Elke werkgroep heeft een aantal 'specialisten' in elke tak van de hobby, maar ook een aantal 'minder-specialisten'. Bedoeling hiervan is om personen die zich wensen te vervolmaken in een of andere richting, zo de kans krijgen dit ook daadwerkelijk te doen. Inmiddels bezit onze club een zeer brede waaier van specialisten ter zake, die graag hun kennis en ervaring willen doorgeven. Regelmatig wordt er binnen de verschillende werkgroepen van samenstelling veranderd om zodoende elkeen in elke specialiteit van onze hobby de nodige ervaring te laten opdoen.

Ieder lid bepaalt zelf in welke werkgroep(en) hij wil deelnemen. Hier is geen enkele verplichting bij, en je bijdrage in het werk bepaal je zelf.

Een belangrijke steunpijler van onze vereniging is zelfbouw. Zowat alles in onze club, op vlak van scenery, wordt zelf gebouwd. Dus bij ons geen bouwdozen, die je op alle modelbanen ziet, maar eigen ontwerpen, veelal naar werkelijk bestaande voorbeelden. Doordat wij hier vele jaren mee bezig zijn, bezit onze vereniging een groot aantal specialisten die op alle vlakken een enorme kennis en vaardigheid hebben in het ontwerpen en bouwen van huizen, bruggen, bomen, wegen, enzomeer. En bovenal delen deze specialisten hun kennis met alle geïnteresseerde leden. Door middel van workshops wordt deze kennis aan de leden aangeleerd, wat resulteert in nog meer specialisten!

Ook een belangrijk evenement is onze maandelijkse WORKSHOP. Elke maand is er een workshop voorzien, die bestaat uit een of meerdere avonden waarop de leden de kans krijgen om bepaalde technieken en methodes aan te leren. Dit kan gaan van het werken met bepaalde items (airbrush, soldeerapparaat, weerstandsolderen, enz), over het snijden en verwerken van materialen (polystyreen, Forex, architectenkarton, resin, enz), het zelf bouwen van huizen, bomen, straten, enz, tot het programmeren en rijden met digitale loks. En natuurlijk alles wat daartussen zit, als het maar gelinkt is aan onze hobby. Het voordeel van het groot aantal leden brengt met zich mee dat wij op elk vlak van de hobby wel ergens een of meer specialisten ter zake hebben. Deze mensen engageren zich graag om de andere leden hun kennis bij te brengen door middel van theorie (welke via PC en beamer op groot scherm wordt weergegeven) tot het in praktijk brengen van de materie, waarbij de deelnemers zelf de taken uitvoeren die besproken worden. Uiteraard de allerbeste manier om alle kennis en vaardigheden van onze hobby aan te leren!

Verder worden er ook andere zaken georganiseerd, zoals foto-avonden, voordrachten, uitstappen, bezoeken aan tentoonstellingen en evenementen in binnen- en buitenland, thema-avonden en allerhande activiteiten. Verder zijn er bezoeken aan stations, opstelsporen, pittoreske plekjes, musea..., alles in verband met de hobby. Een fototoestel of camera zijn handige dingen bij zulke uitstappen.

Verder beschikt de club over een uitgebreid pakket boeken, catalogi en informatie over alles wat onze hobby betreft. Deze bibliotheek is uiteraard beschikbaar voor alle leden van onze vereniging, en kan ter plaatse geraadpleegd en gelezen worden.

In 2017 werd er tevens gestart met een jeugdwerking. Hier leert de jeugd tussen 8 en 16 jaar al speelderwijze de verschillende facetten van onze mooie hobby kennen. Meer informatie over de jeugdwerking vindt u hier terug.

Inmiddels weet wel elke modelspoorder, beginnend of gevorderd, dat hij nooit ALLES van het ontwerpen, beheren en onderhouden van een modelbaan, hoe groot of hoe klein ook, kan kennen. Vandaar dat het aansluiten bij een modelbouwvereniging uitkomst biedt.

In een vereniging als de onze kan je altijd wel iemand vinden die uw torenhoog probleem kan oplossen!

Zin om lid te worden? Bekijk zeker dan deze pagina.