Info

In 2023 vieren wij ons 40-jarig bestaan, en we zijn actiever dan ooit!

 In 2023 bereikte ons ledenaantal ruim 150 leden. Nu, begin 2024 zijn we de kaap van 160 overschreden. Het wordt wel erg vol in ons lokaal op de werkavonden! Elke dinsdag- en vrijdagavond vanaf 19.00 tot ??? uur zijn onze lokalen open voor onze leden. De eerste dinsdag en vrijdag van de maand houden wij rij-dagen. Dan wordt er gereden op alle modelbanen met materiaal van onze leden, met allerlei mogelijke en onmogelijke combinaties, alles is toegelaten.

Door de constante groei van ons ledenaantal beslisten wij ook onze openingsuren te verruimen, zodat meer leden de mogelijkheid krijgen om hun hobby te komen uitoefenen binnen onze vereniging.  ELKE EERSTE DINSDAG EN DERDE VRIJDAG VAN DE MAAND vanaf 13.30 uur zijn onze lokalen open voor onze leden. Er kan dan op een rustiger en relaxter manier aan de vele modelbanen worden gewerkt of gereden.

En ook de EERSTE ZONDAG VAN DE MAAND is onze club open vanaf 09.30 uur. Dan is er de JEUGDWERKING, en andere activiteiten aan de modelbanen of bouwdagen. Inderdaad, Jeugdwerking. Want onze vereniging telt maar dan twintig enthousiaste jongelingen tussen 7 en 15 jaar, die al besmet blijken te zijn met het modeltreinvirus!  Een aantal van onze vaste leden begeleiden deze jeugdige treinliefhebbers, en geven opleidingen in alle takken van onze hobby. De jeugdwerking is ook actief betrokken bij de Sinterklaaswerking van de Stad Sint-Niklaas. Wie zei er daar dat de jeugd niet geinteresseerd was ??? Onze hobby is lang niet in dalende lijn, integendeel!

Ook de werking van onze, zeer populaire, WORKSHOPS (opleidingen voor onze leden) wordt flink uitgebreid. Vanaf nu is er elke DERDE DINSDAG en VIERDE VRIJDAG VAN DE MAAND een workshop voor onze leden. hier wordt les gegeven in alle facetten van onze hobby. En uiteraard volledig gratis voor onze "actieve leden". En betalend voor de "steunende leden" op voorwaarde dat er nog plaats is.  Buiten deze vaste Workshops zijn er nog bijkomende WORKSHOPS die worden uitgebreid naar volledige dagen, zowel in de week als op zaterdag en zondag. Deze data en planning worden aangekondigd via mail aan onze leden en aan het berichtenbord in de club. Dus een hele dag opleiding waarvan onze leden heel wat opsteken van technieken en methodes van onze hobby, en deze "bagage" uiteraard kunnen gebruiken voor hun thuisbaan of project. Bij msc HET SPOOR vzw leer je dus ook heel wat over modelbouwen!

Ons lokaal is gevestigd aan parking Zwijgershoek in Sint-Niklaas, naast het stedelijk museum SteM (de witte deur, links achteraan de parking, naast het museum).

Sinds 2018 hebben wij dit lokaal aangekocht. Dus onze vereniging is volledig eigenaar van ons clublokaal. En dus ook nooit meer de schrik en de stress van een verhuizing die constant over de schouders kwam loeren!

Door de veel grotere ruimte die we in ons lokaal beschikbaar hebben, ruim 650 m², is er ook een zeer groot aantal banen bijgekomen. Waar wij vroeger enkel H0 en gelijkstroombanen hadden, kunnen wij nu onze leden een bijzonder ruim aanbod bieden, gaande van spoor N (schaal 1/160), over H0 (schaal 1/87) in wissel- en gelijkstroom, H0 Fine Scale (exact op 1/87), H0m smalspoor (1/87), 0-spoor (1/45) tot spoor 1 (1/32). Momenteel wordt er aan zo’n tiental nieuwe modelbanen gewerkt, hard gewerkt!  Grote en kleine banen, modulaire banen, analoge en digitale banen, gelijkstroom- en één wisselstroombaan.

In 2020 is daar nog eens ruim 50m² bijgekomen, en deze ruimte werd volledig verbouwd tot vergader- en lesruimte inclusief een groot beamer-scherm, een groot LED scherm, leslokaal en een volledige werkruimte met een professionele airbrush-cabine en professionele zandstraalcabine, voorzien van stille compressor, verlichting, afzuiging en mogelijkheid om met twee personen en twee airbrushes tegelijk te werken. Ideaal voor onze opleidingen in de airbrush-technieken. In deze bijkomende ruimte vergaderen de verschillende werkgroepen en worden de plannen gesmeed voor de nieuwe projecten.

Een extra ruimte, volledig afgescheiden van de lokalen van de banen en de bar, waar dus in alle rust en geconcentreerd kan vergaderd en les gegeven worden. je kan dus zonder gestoord te worden alles over onze hobby bijleren en/of verfijnen.

Maandelijks worden er opleidingen gegeven over alles wat met onze hobby te maken heeft. Elektriciteit, electronica, inbouwen en programmeren van decoders, plannen en werken met i-Train, ECOS en al zijn geheimen, arduino, zelfbouw van huizen met plasticard en Forex, en landschap, werken met specifieke materialen zoals polystyreen, forex, enzomeer. Schildertechnieken, vervuilingsmethoden, solderen, onderhoud locomotieven, enzomeer.  Je kan het zo gek niet bedenken of het komt hier aan bod!  Door het erg grote ledenaantal hebben wij de mogelijkheid om al deze opleidingen te geven door onze eigen leden, gespecialiseerd in deze materie.  Onnodig te zeggen dat deze opleidingen zeer druk bezocht worden, en dus in de toekomst de frequentie zal worden verhoogd. inmiddels zijn daar volledige "dag-opleidingen" bijgekomen op zaterdagen, zondagen en weekdagen, in functie van de vraag en beschikbaarheid van de lesgevers.

 

MSC Het Spoor in het kort:

De eerste dinsdag- en vrijdagavond van de maand is er rij-avond. De leden brengen dan hun eigen treinen en wagons mee en er worden allerlei treinsamenstellingen gemaakt en gereden. Iedereen kan de verschillende banen bedienen als hij dit wenst. De andere avonden wordt er voornamelijk gewerkt, dit zowel aan bestaande banen, het plannen en uitwerken van nieuwe projecten en aan het onderhoud en vervaardigen van rollend materieel.

Om dit alles in goede banen te leiden zijn er binnen onze club werkgroepen gevormd. Zo heeft elke baan zijn werkgroep. Binnen deze specifieke werkgroepen worden de beslissingen genomen van de bouw en afwerking van de respectievelijke baan. Andere werkgroepen houden zich bezig met andere taken die niet rechtstreeks gelinkt zijn aan een bepaalde baan (feestcomité, sponsoring, organisatie tentoonstelling, enz.)

Elke werkgroep heeft een aantal 'specialisten' in elke tak van de hobby, maar ook een aantal 'minder-specialisten'. Bedoeling hiervan is om personen die zich wensen te vervolmaken in een of andere richting, zo de kans krijgen dit ook daadwerkelijk te doen en zich kunnen specialiseren in onze mooie hobby. Inmiddels bezit onze club een zeer brede waaier van specialisten ter zake, die hun kennis en ervaring met veel plezier delen met de andere leden. Regelmatig wordt er binnen de verschillende werkgroepen van samenstelling veranderd om zodoende elkeen in elke specialiteit van onze hobby de nodige ervaring te laten opdoen.

Ieder lid bepaalt zelf in welke werkgroep(en) hij wil deelnemen. Hier is geen enkele verplichting bij, en je bijdrage in het werk bepaal je zelf.

Een belangrijke steunpijler van onze vereniging is zelfbouw. Zowat alles in onze club, op vlak van scenery, wordt zelf gebouwd. Dus bij ons geen bouwdozen, die je op alle modelbanen ziet, maar eigen ontwerpen, veelal naar werkelijk bestaande voorbeelden uit de realiteit. Doordat wij hier vele jaren mee bezig zijn, bezit onze vereniging een groot aantal specialisten die op alle vlakken een enorme kennis en vaardigheid hebben in het ontwerpen en bouwen van huizen, bruggen, bomen, wegen, enzomeer. En bovenal delen deze specialisten hun kennis met alle geïnteresseerde leden. Door middel van workshops wordt deze kennis aan de leden aangeleerd, wat resulteert in nog meer specialisten!

Inmiddels is ook 3D printing en lasersnijden een vast onderdeel in onze vereniging geworden.  De techniek en msc HET SPOOR vzw staan niet stil!  Inmiddels beschikken wij over een vijftiental 3D resine printers en een tiental lasercutters. De resultaten die daaruit voortvloeien zijn fenomenaal!  de combinatie van deze moderne technieken, met de oudere technieken levert een mooi en divers resultaat op. Veel van deze resultaten zal u kunnen bewonderen tijdens onze jaarlijkse CLUB TENTOONSTELLING, die elk tweede (volledig) weekend van de maand september plaats vindt.

Verder worden er ook andere zaken georganiseerd, zoals foto-avonden, voordrachten, uitstappen, bezoeken aan tentoonstellingen en evenementen in binnen- en buitenland, thema-avonden en allerhande activiteiten. Verder zijn er bezoeken aan stations, opstelsporen, pittoreske plekjes, musea..., alles in verband met de hobby. Een fototoestel of camera zijn handige dingen bij zulke uitstappen. Ook zijn er regelmatig groepsaankopen. En niet enkel voor de nieuwste loks of wagons, maar onze leden krijgen ook een voordeel in de aankoop van materialen voor de bouw van hun persoonlijke modelbaan thuis. Dit gaat dan over materialen waarmee wij onze huizen en scenery bouwen (polystyreen, forex, lijmen, strooimateriaal, enzomeer)

Verder beschikt de club over een uitgebreid bibliotheek. Boeken, catalogi en informatie over alles wat onze hobby betreft. Deze bibliotheek is uiteraard beschikbaar voor alle leden van onze vereniging, en kan ter plaatse geraadpleegd en gelezen worden.

In 2017 werd er tevens gestart met een jeugdwerking. Hier leert de jeugd tussen 8 en 16 jaar al speelderwijze de verschillende facetten van onze mooie hobby kennen. Meer informatie over de jeugdwerking vindt u hier terug. Deze jeugdwerking is zo'n succes dat sinds dit jaar de groep werd opgesplitst in twee delen, omdat er teveel belangstelling was!

Inmiddels weet wel elke modelspoorder, beginnend of gevorderd, dat hij nooit ALLES van het ontwerpen, beheren en onderhouden van een modelbaan, hoe groot of hoe klein ook, kan kennen. Vandaar dat het aansluiten bij een modelbouwvereniging uitkomst biedt.

In een vereniging als de onze kan je altijd wel iemand vinden die uw torenhoog probleem kan oplossen! En een vereniging als msc HET SPOOR vzw, de grootste van België ondertussen, kan door zijn vele aangesloten leden, hierop best inspelen. Wij hebben altijd wel een specialist die uw probleem kan oplossen!

Zin gekregen om lid te worden? Bekijk zeker dan deze pagina.