Clubavonden

Altijd bezig, soms ook aan de toog!

Wat valt er zoal te beleven in onze vereniging?

Ongetwijfeld kan je je wel ergens in terugvinden. Voor ieder wat wils, en wat er nog niet bij staat kan altijd worden toegevoegd!

 • De gewone “bouw”-activiteiten vinden plaats elke dinsdag en vrijdag avond. De club opent om 19.00 uur, dus vanaf dan kan U terecht in uw favoriete club! De deuren sluiten om … als de laatste goesting heeft om te vertrekken, en dat kan soms laat zijn ;-)))
 • Elke eerste dinsdag en vrijdag avond van de maand is het RIJ-AVOND.  De leden brengen hun eigen materiaal mee en kunnen op alle rijvaardige banen hun eigen treinen en treinsamenstellingen laten rijden.  Zo kan je soms erg rare situaties zien,  een thalys trein op de stoombaan,  een Duitse lok die een Franse lok kruist, enzomeer !  Moet kunnen, want op deze avonden staat het rijden centraal, en wordt er geen bezwaar gemaakt tegen dergelijke situaties.  Na jaren van opbouwen moeten de leden ook eens kunnen rijden !  Op deze RIJ-AVONDEN staat het rijden centraal, er kan uiteraard ook gewerkt worden, maar de rijders hebben voorrang deze avonden !
 • Om aan de vraag van een aantal buitenlandse leden tegemoet te komen, deze mensen moeten immers soms honderden kilometers rijden, hebben wij besloten om elke eerste dinsdag en derde vrijdag van de maand de club open te houden, en dit van 14.00 tot ??? uur. 
 • Jaarlijks houden wij een clubfeest voor alle leden en hun familie. Altijd een gezellige drukte, waarbij ook eens over iets anders wordt gepraat dan over treintjes,… soms toch!
 • Met enige regelmaat houden we ook op enkele malen per jaar op zondagmiddag een “koffiemiddag”. De leden en hun familie kunnen dan een zondagmiddag langskomen voor een lekker potje koffie (of thee, …of iets straffer) en een gebakje of een taartje. De grote kinderen, euh ..de papa’s bedoel ik, kunnen dan met hun treintjes rijden als ze willen. De banen staan gereed, en de koffie heet !
 • De leden van onze vereniging gaan verschillende keren per jaar naar modelbouwtentoonstellingen in binnen- en buitenland. Meestal voor één dag, soms voor twee of meer dagen, afhankelijk van het evenement.
 • Deelname met onze modulaire banen aan tentoonstellingen in binnen- en buitenland. De leden gaan met hun modelbanen exposeren naar nationale en internationale tentoonstellingen. Altijd een leuk evenement! En we hebben al aardig wat prijzen ontvangen, dus motivatie voor méér!
 • Binnen de club zijn er ook tal van activiteiten. Zo kennen we onze maandelijkse WORKSHOPS. Elke maand organiseert de werkgroep minimaal twee Workshops, een bijeenkomst voor en door de leden. Hierop kunnen de leden vaardigheden, technieken en methodes aanleren om onze modelbouw te verfijnen. Zo zijn er onder andere workshops werken met plasticard, huizen bouwen, bomen maken, weerstandssolderen, solderen met de soldeerbout, basis electronica, elektriciteit in de modelbouw, decals maken, programmeren van decoders, inbouwen van decoders, en tal van andere onderwerpen. Onze club heeft inmiddels zoveel leden, dat we voldoende kennis in huis hebben om in onze eigen opleidingen te voorzien! Iedereen leert van en aan iedereen! Een mooi en goed principe.
 • Regelmatig zijn er voordrachten, foto-reportages van en door onze leden, voorstellingen van nieuwe producten.
 • Uitstapjes naar trein-gerelateerde onderwerpen en oorden. Foto- en film uitstappen, het maken van opmetingen en foto’s van gebouwen die we willen nabouwen, enzomeer.
 • Bezoeken aan andere collega-modelbouw clubs. Wij gaan regelmatig op bezoek bij collega-modelbouwclubs. Uitwisselen van technieken, methodes, oplossen van wederzijdse problemen, en allerhande zaken worden besproken en bediscussieerd.
 • Op onze beurt ontvangen we graag de leden van andere modelbouwverenigingen, om kennis te maken, ervaringen uit te wisselen, enzomeer.  Indien je als club interesse hebt om ons eens te bezoeken, doe gerust !  Neem contact op met ons en we spreken een datum af ! Altijd welkom !!!
 • Deelname aan activiteiten voor een goed doel. Onze club stelt zich beschikbaar om deel te nemen aan allerhande activiteiten voor ondersteuning van een goed doel. Wij hebben reeds enkele malen een mooie en goede dienst kunnen bewijzen onder andere ten voordele van zieke kinderen, het bezoek van een klas in functie van “het vervoer” door de tijden, enzomeer. Verder staat er ook een samenwerking met het SteM, Stedelijk Museum, op til.
 • Verder is er onze jaarlijkse tentoonstelling. Elk jaar in het tweede weekend van september, stellen we onze lokalen een weekend open voor alle mensen, groot en klein, die een kijkje willen komen nemen naar onze modelbanen. Altijd een groots succes, met jaarlijks vele enthousiaste bezoekers.
 • Begeleiden van nieuwe leden: nieuwe leden binnen onze vereniging kunnen beroep doen op een mentor. Deze mentor zorgt dat de nieuwe leden zich snel thuisvoelen in de vereniging, laten de nieuwe leden kennismaken met de andere collega-modelbouwers, en zorgen dat de nieuwe leden bij de voor hen geschikte werkgroep(en) terechtkomen. Zo loopt er niemand “verloren” bij, en is de (onnodige) drempelvrees snel verdwenen.
 • Andere evenementen die niet direct gebonden zijn aan onze vereniging: zo is er met regelmaat een samenkomst van Febelrail, die onze lokalen gebruiken om de informatie te verzamelen, opmetingen en rijtests te doen van de nieuwste treinmodellen in alle schalen, om hieruit het “model van het jaar” te verkiezen, of hun vergaderingen te houden.
 • Organiseren van grotere evenementen buiten de clublokalen: zo organiseerde onze vereniging in 2014 een grote modelbouw tentoonstelling, MOBEXPO.  Dit was een onverwacht succes, en wij besloten om dit evenement tweejaarlijks te organiseren. Ondertussen zijn we al drie edities verder (2014, 2016, 2018 en 2023).  De volgende MOBEXPO 2024 is vastgelegd op 15 en 16 april 2024 in het Bauhuis te Sint Niklaas, de grootste modelspoortentoonstelling van het Waasland, Oost- en West Vlaanderen en Antwerpen! Een evenement waarop we tercht fier mogen zijn! We kunnen nu al verklappen dat er meer dan 20 primeurs van modelbanen te zien zullen zijn.
 • Medewerking aan het gekende tijdschrift ModelspoorMagazine: verschillende clubleden werken actief mee aan de opbouw en de teksten voor ons aller geliefde tijdschrift ModelspoorMagazine. Zo zijn de hoofdredacteurs al jaren lid van onze vereniging!
 • Voordrachten en workshops in andere modelspoorclubs: onze eigen mensen geven ook regelmatig workshops en voordrachten over allerlei (spoorgebonden) onderwerpen in andere modelspoorverenigingen. Met veel interesse wordt dit gevolgd door de leden van onze collega-modelspoorclubs!

Deze lijst is verre van volledig, met regelmaat komen er nieuwe evenementen en activiteiten bij! Volgen op deze website dus!